Ενημέρωση των πολιτών για τα υπόγεια νερά

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών) οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι για τα υπόγεια νερά.