Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία του Aρχιεπισκοπου

Ένα σημαντικό όσο και πολυδιάστατο Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ της Βιβλιοθήκης Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β’, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας