Μεσαιωνικά Μνημεία Εύβοιας

mesaionika-mnimia-evias

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Λιάπης
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση κυρίως των Μεσαιωνικών μνημείων της Εύβοιας. Κατεβλήθη προσπάθεια να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μνημεία διότι η παρούσα μελέτη δεν αποβλέπει στην λεπτομερή επιστημονική ανάλυση του καθενός ξεχωριστά, αλλά στην παράθεση πλούσιου υλικού. Το υλικό χωρίζεται σε τρία κεφάλαια :

  1. Ιερές Μονές
  2. Ιερούς Ναούς
  3. Κάστρα & Πύργους