Ενημέρωση για τη νόσο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας & Δωρεάν Σπιρομέτρηση

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης για τη νόσο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, η Βιβλιοθήκη  διοργάνωσε Δωρεάν Μέτρηση της πνευμονικής λειτουργίας μέσω Σπιρομέτρησης.

Ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων για τη Ρομποτική

Η Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β΄ σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων, διοργάνωσε Ημερίδα  Ενημέρωσης των μαθητών για τη Ρομποτική.