Σεμινάρια Αστροφυσικής – Αστρονομίας

H Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τον κ. Αντώνιο Αντωνίου, Δρ. Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας, οργανώνει επιστημονικές και διδακτικές δραστηριότητες στο χώρο της Αστρονομίας – Αστροφυσικής.