Κανόνες λειτουργίας

library_rules

  • Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι υπόλογοι για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη, ή απώλεια υφίσταται η Βιβλιοθήκη, από τη μη τήρηση ή την κακή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας και πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού της.
  • Επειδή η καταγραφή του βιβλιακού υλικού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες συλλογές βιβλίων και περιοδικών.
  • Η Βιβλιοθήκη είναι αμιγώς μελετητική και ο δανεισμός δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
  • Η χρήση φωτοτυπικών, σαρωτών, φωτογραφικών μηχανών, και φορητών υπολογιστών είναι δυνατή μόνο μετά από σχετική συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  • Η Βιβλιοθήκη, δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια ή τη φθορά οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου των χρηστών.
  • Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής μελέτης.
  • Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν. Μετά τη χρήση του, αφήνουν το υλικό επάνω στο τραπέζι του αναγνωστηρίου, είτε στο χώρο που υποδεικνύεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.