Εναλλακτικές Ομάδες Ανάγνωσης και Υποστήριξης Νέων και Εφήβων

Πρόκειται να λειτουργήσουν Εναλλακτικές Ομάδες Ανάγνωσης και Υποστήριξης, για νέους/ες και εφήβους.

από τη ΔΔΕ Βοιωτίας, μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Οινοφύτων, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Ιερωνύμου Β’. Σκοπός των ομάδων είναι μια διαφορετική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Με αφορμή κάποιο επιλεγμένο βιβλίο εφηβικής λογοτεχνίας και με το συντονισμό έμπειρης ψυχολόγου, η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά, υποστηρικτικά και να αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για «βιβλιοθεραπεία»! Οι Ομάδες Ανάγνωσης απευθύνονται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. Ανάλογα με το επίπεδο φοίτησης θα χωριστούν σε διαφορετικές ομάδες. Στην πρώτη συνάντηση θα συγκροτηθούν οι ομάδες και θα επιλέξουν το βιβλίο που επιθυμούν να προσεγγίσουν. Στη συνέχεια μια φορά το μήνα, στη συνάντηση της Ομάδας, αφού επιλέξουν ένα σχετικό με το κείμενο θέμα, (μοναξιά, άγχος, φιλία, εξαρτήσεις κ.α.), θα το προσεγγίζουν βιωματικά και θα συζητούν διεξοδικά, με το συντονισμό της ψυχολόγου. Καλούνται όσοι μαθητές και όσες μαθήτριες ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στο γυμνάσιο και στο Λύκειο Οινοφύτων και στο ιστολόγιο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Βοιωτίας. Στην πρώτη συνάντηση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης του γονέα – κηδεμόνα.