ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

«Όπως πολλές φορές τα πολλά ξύλα πνίγουν και σβήνουν την φωτιά δημιουργώντας υπερβολικό καπνό, έτσι πολλές φορές και η υπέρμετρη λύπη, καπνίζει και γεμίζει σκότος την ψυχή και ξηραίνει το ύδωρ των δακρύων».

Λόγος περι διακρίσεως από το βιβλίο «ΚΛΙΜΑΞ» Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου.