“Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ”, ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΣΙΛΟΥΑΝΟ

“Η υπακοή είναι απαραίτητη για να βρούμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού”.

Το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του π. Σιλουανού, με θέμα “Η μεταμορφωτική δύναμη της υπακοής”.