ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

“…Το πώς συνδεόμαστε ή αποσυνδεόμαστε με τους δικούς μας γονείς παίζει ρόλο πώς θα συνδεθεί το ζευγάρι αργότερα. Όταν κάποιος νοιώθει απειλή / φόβο, ή θα κλειστεί (θύμα), ή θα δράσει προς τα έξω (θύτης)…” .
Απόσπασμα από την εισήγηση της κας. Ερασμίας Φείδη, Ψυχοπαιδαγωγός – Στέλεχος Πρόληψης / Μεταπτυχιακό Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 04 Νοεμβρίου, στα πλαίσια του σεμιναρίου με θέμα “Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας”.