ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Στα πλαίσια της πέμπτης εισήγησης του σεμιναρίου υποστήριξης παιδιών και εφήβων που λαμβάνει χώρα στην Βιβλιοθήκη μας, ο κος Θωμάς Ιωαννίδης,, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογίας στην Θεολογική σχολή Ε.Κ.Π.Α, παίρνοντας παραδείγματα μέσα από προσωπικά του βιώματα και χρησιμοποιώντας παράλληλα τις νουθεσίες σύγχρονων αγίων προς τους νέους, μας ανέπτυξε τρόπους ανάπτυξης της θρησκευτικότητας των εφήβων.