Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου της Τετάρτης 03 Απριλίου 2019 που έλαβε χώρα στην Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β’, ο εισηγητής κος Ηλίας Λιαμής, Δρ. Θεολογίας-Καθηγητής Δ/μιας Εκπαίδευσης, μας ανέπτυξε τρόπους ενίσχυσης του θρησκευτικού βιώματος του εφήβου.