ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Κατα τη διάρκεια των σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου που πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, με την βοήθεια του εισηγητή κου Δημητρίου Μητάκου Δρ. Παιδαγωγικών-εκπαιδευτικό, ανακαλύψαμε και αναλύσαμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την σχέση των γονιών με τα παιδιά τους.