Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στην Έκθεση Αγιογραφίας

 

Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στην Έκθεση Αγιογραφίας