Εργαστήρι Τοπικής Ιστορίας

Η Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β΄ ξεκινά τη λειτουργία Εργαστηρίου Τοπικής Ιστορίας με θέμα: «Η Βοιωτική Ιστορία μέσα από το Θεατρικό Δρώμενο».

Η παραπάνω δράση απευθύνεται σε μαθητές Ε΄, Στ΄ Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου.

Συγκεκριμένα:

Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν την τοπική ιστορία με την τεχνική της Θεατρικής Διερεύνησης. Μέσα από το θεατρικό δρώμενο θα μεταφερθούν στην εποχή της αρχαιότητας γνωρίζοντας την ιστορία όχι μόνο σε θεωρητική βάση. Η διαδικασία της μάθησης της ιστορίας δεν είναι πλέον μια στείρα διαδικασία αλλά ευχάριστο παιχνίδι.

Η μελέτη της τοπικής ιστορίας θα γίνει μέσα από τη διαθεματικότητα και με τη χρήση τεχνικών θεατρικής διερεύνησης. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στη μεθοδολογία επεξεργασίας και μελέτης του ιστορικού θέματος αξιοποιώντας διαφορετικές πηγές και φωτίζοντας το αντικείμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Επίσης, η μελέτη θα περιλαμβάνει κριτική ανάγνωση , επεξεργασία, ερμηνεία, συσχέτιση και αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού , video, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

Οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν τομείς της τοπικής ιστορίας ως ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουν. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πολυαισθητηριακή ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Μέσα από την παραπάνω εκπαιδευτική δράση η μάθηση γίνεται ανακαλυπτική εμπειρία και ο συμμετέχοντας παρακινείται να πάρει μέρος.

Γενικά, η τοπική ιστορία αποτελεί γνωστικό αντικείμενο που είναι δυνατόν να προσεγγίσει κανείς σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιπλέον, μέσα από κάθε βιωματική δράση επιδιώκεται η διαμόρφωση ερευνητικού κλίματος και η ενεργητική συμμετοχή.

Εισηγητής: Ματθαίος Παναγιώτης– Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής : 2262032168 & 6987181788

 istoria