Ενημέρωση των πολιτών για τα υπόγεια νερά

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών) οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι για τα υπόγεια νερά.

  • Στην ερώτηση «Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με τα υπόγεια νερά;» το 43% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γνωρίζουν κάτι σχετικά με τα υπόγεια νερά.

nera

  • Στην ερώτηση  «Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού και των υπόγειων νερών της περιοχής;» Οι περισσότεροι ερωτώμενοι (57,7%) απάντησαν πως είναι ενήμεροι για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή, ενώ το 42,3% δε γνωρίζει το ζήτημα.
  • Στην ερώτηση «Είστε ενημερωμένος/η για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος;» μόνο 9% είναι το ποσοστό όσων λένε ότι γνωρίζουν σχετικά με τη δράση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναφορά: