Δελτίο Τύπου – Σχόλια στην “Ολοκληρωμένη Πρόταση Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων, Οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού Ποταμού” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ενημέρωση των πολιτών για τα υπόγεια νερά

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών) οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι για τα υπόγεια νερά.

Ενημέρωση και πρόσβαση στην Περιβαλλοντική Πληροφορία – Η Σύμβαση του Aarhous

Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα